1 พ.ค.นี้ “เที่ยวภูเก็ต” ไม่ต้องตรวจโควิด-แสดงผลฉีดวัคซีน

เที่ยวภูเก็ต

เดินทางเข้าภูเก็ต ตั้งแต่ 1 พ.ค.65 ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-หลักฐานการฉีดวัคซีน หวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้น 

วันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 8/2565 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ระบุว่า จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อยืนยันลดลง ในช่วง 7 วันพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 162 ราย โดย 87.7% เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีอัตราการครองเตียงระดับ 2-3 ร้อยละ 24.51 ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 79.28 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด) โดยร้อยละ 94 ของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตยังไม่ได้รับวัคซีน ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ หรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานการมีกิจกรรมร่วมกันและการฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะ Post-pandemic Covid-19 (Endemicapproach) ระดับจังหวัด จัดระบบบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก(OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ/อาการน้อย(มาตรการเจอ-แจก-จบ) ทั้งในสถานพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการจัดบริการรฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน รพ.สต.

เร่งรัดมาตรการ SAVE608 by Booster Dose และการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย, เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน, เน้นการสื่อสารมาตรการการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน, 2U:Universal Prevention และ Universat Vaccination, 3 พ:เตียง “พอ” มีเตียงรองรับ ผู้ป่วยหนักผู้ป่วยวิกฤติเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เวชภัณฑ์และวัคซีน”พอ” มียาเวชภัณฑ์และวัคชื่นโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการรักษาและป้องกันโรคเพียงพอ และหมอ “พอ” มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับเพียงพอต่อการดูแลระบบการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ดังนี้

1.คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 1 พ.ย.64 ทั้งนี้ทุกพื้นที่ปิดสถานบริการสถานบันเทิงและสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

2.ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูงดังนี้

-การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากไม่เกิน 23.00 น. เป็นไม่เกิน 24.00 น.
-คงการจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านSHA+ หรือ ThaiStopCOVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID FreeSetting

3.คงมาตรการสำหรับสถานบริการสถานประกอบการ คล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ ตามมาตรการที่กำหนดโดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.ได้เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดระยะเวลา

4.Work From Home ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของหน่วยงาน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้มีมติยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยจากเดิมผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจ ATK อย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูการเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

Click me!

แนะนำข่าวน่าสนใจ